0548-518810  De Bleek 30, 7468DL, Enter

Uitleg materialen

Dekvloeren kunnen we door toevoeging van vloeistoffen of producten verbeteren of specifieke eigenschappen meegeven.

Droogtijdversneller:
Door het toevoegen van een versneller in het zandcementmortel reduceren we bijna 50% van het aanmaakwater. En wat er niet in zit moet er ook niet uit. Dit betekent dat deze vloer bij een laagdikte van +/- 6 cm na 5 dagen al op een restvocht percentage zit van +/- 2%.

Parket, marmoleum of kunststof afwerking 5 dagen na het aanbrengen van de zandcementdekvloer!
Dit is natuurlijk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. De relatieve vochtigheid van de omgeving mag niet meer dan 65% bedragen en een minimale temperatuur van +/- 13 graden. De vloer mag niet afgedekt worden, alleen bij extreem hoge temperaturen zal dit wel moeten, omdat anders verbranding optreedt. Na 3 dagen moet dan de folie verwijderd worden om de vloer uit te laten dampen.

Natuurlijk moet na het aanbrengen van de dekvloer, deze niet meer nat gemaakt worden. Dit houdt in: eerst stukadoor en dan de vloer!
Vezel (glas):

Door toevoeging van kunststofvezel (900 gr/m­­3) zal de scheurvorming die ontstaat in de drogingsfase worden beperkt. Tijdens het drogen van de zandcementdekvloer zal deze aan krimp onderhevig zijn. De vezel zal deze scheurvorming beperken, vooral bij dikkere vloeren is dit belangrijk. Vezel is niet direct een vervanging voor cementgaas wapening, maar volgens de fabrikanten een secundaire wapening. Voor zwevende dekvloeren raden wij dan ook sterk aan een cementgaas wapening toe te passen, eventueel in combinatie met een vezel versterking.

Als de isolerende laag onbewegelijk ligt en zeer weinig indrukbaar is, dan is een vezelwapening voldoende bij een zwevende dekvloer. Er kan dan geen vervorming optreden en dan is de wapening alleen noodzakelijk voor het beperken van de krimp.


Cementgaas wapening:

Dit is een fijn mazige gegalvaniseerde wapeningsmat van 2 mm # 50×50 mm. Door deze toe te passen in de zandcementdekvloer zal bij het scheuren van de dekvloer de scheurwijdte worden beperkt. Door de mazen van 50×50 mm wordt de spanning, waardoor de scheur is ontstaan, direct door de wapening opgenomen. Het voorkomt in vele gevallen niet de scheurvorming maar beperkt de scheurwijdte.

De wapening is vergelijkbaar met een elastiekje, eerst op spanning brengen en dan pas kan deze spanning opnemen. De diameter is ondergeschikt aan de maaswijdte. Een dekvloer zal nooit een wapening van rond 2 mm kapot trekken. Een wapeningsnet van rond 5 mm # 150×150 mm heeft in een dekvloer nagenoeg geen functie. Vaak wordt deze gebruikt onder vloerverwarming. Echter dan is het een montagenet en geen vloerwapening.

Cementgaas moet op het leidingpakket worden aangebracht met een minimale dekking van 20 mm immers de meeste spanning zal boven de leidingen optreden. Bij zwevende dekvloeren is dit een must en ook bij tegelvloer-, terazzo- en kunststof afwerkingen raden wij u aan dit toe te passen.

Vloeistof vloerverwarming:

Door het toepassen van deze vloeistof zal de geleiding van de warmte toenemen en kunnen we een kleine hoeveelheid water reduceren in onze mengsels, waardoor minder krimp zal optreden. Enkele fabrikanten van vloerverwarming geven alleen garantie op het vloerverwarmingssysteem als deze vloeistof wordt toegevoegd.


S48 acrylaatdispersie:

Deze vloeibare toevoeging zorgt ervoor dat de buigtreksterkte van een zandcementdekvloer verbeterd. Een zandcementdekvloer heeft t.o.v. een gietdekvloer nagenoeg geen buigtreksterkte. Voor de kwaliteit van een dekvloer is de buigtreksterkte van groter belang dan de druksterkte.

Deze toevoeging is aan te raden als het scheuren van de dekvloeren kritisch is voor de toe te passen vloerafwerking.


Plus PP pasta:

Door toevoeging van deze pasta in combinatie met meer cement neemt de druksterkte, maar nog belangrijker de buigtreksterkte van de vloer sterk toe tot een factor van 2,5 van vergelijkbare mortel zonder Plus PP. In deze pasta zit ook een glasvezelwapening opgenomen en door reductie van aanmaakwater is de vloer ook sneller droog. Ideaal als ondervloer onder kunststof gietvloeren en pvc bekledingen.